Answer me


joris august
VERDONKSCHOT
     

Answer me

Answer me

Answer me

b 12 | d 12 | h 26 cm
brons op hardstenen sokkel

 
 
   
 


Prof. Dr. Ruud Lapré schreef naar aanleiding van het bovenstaande beeld, dat een schets voor een herdenkingsmonument:

"Bij Joris Verdonkschot pakt het lichaam uit als een metafoor, een zinnebeeld van een idee, een gevoel, een gebeurtenis, een verleden, hoop en wanhoop. Ik gebruikte bewust de woorden "het pakt uit als" want het is veelal niet zijn voorafgaande bedoeling om in zijn beelden iets te beschrijven.Beoordelend terugkijkend kun je evenwel constateren dat veel van de beelden niet iets, maar heel veel zeggen. Zo kan de naam van het beeld "Answer me" een vragende vorm en een gebiedende wijs inhouden. Bij een dergelijke dubbelzinnigheid geeft de context vaak uitsluitsel over de bedoeling. Dat is hier niet het geval. De sculptuur "Answer me" heeft, door de woorden alleen, geen voorafgaande context meegekregen. Het beeld zelf, in eigen autonomie, moet dan de betekenis duidelijk maken. En dat doet het, magistraal; met een duiding die weinig te gissen over hoeft te laten. "Answer me" is in mijn beleving een beeld waaruit wanhoop spreekt. Het is een vraag als een noodkreet, waarop degene die haar stelt het onbevredigende antwoord reeds kent. Het standbeen is verkrampt, het lichaam schokt van niet in te tomen emotie. Armen die hulpeloos het lijf bijeen trachten te houden en voeten spastisch binnenwaarts gericht zodat de vlucht voorspelbaar tot een val zal leiden. Het beeld verklaart scherp dat het juiste antwoord hier nimmer zal komen."